आ.व. 2079/80 को कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण
व्यावसायिक तरकारी खेती तालिम, मादी-११ , तोगी
पोख्रेली जेठोबुढो धानको बीउ उत्पादन स्थल निरिक्षण, पोखरा-१६, आर्बा
अमेरिकन फौजिकिराले मकै वालीमा गरेको क्षती निरिक्षण
आकस्मिक सेवा
गोलभेडा खेति
महानगर स्तरीय कृषि संजाल को बैठक - कृषि ज्ञान केन्द्र कास्की तथा पोखरा महानगर कृषि महाशाखाले संचालन गर्ने गतिविधिहरु बारे जानकारी