आ.व. २०७८-७९ को वार्षिक प्रगति तथा तथ्याङ्क पुस्तिका
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
मकैमा अमेरिकी फौजी किरा (क्षतिको लक्षण तथा रोकथाम)
कृषि डायरी २०७६