प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कास्की
कृषि सवाल भाग २, पोखरा महानगरपालिका
पोखरा महानगरमा कृषि गतिविधि