कृषि ज्ञान केन्द्र, कास्की

कृषि ज्ञान केन्द्र, कास्की

 


सूचना

बिषय फाईल अन्तिम म्याद
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन अंङ्क 4१, २०८०/०८1 2080-06-18
कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीको आ.व 2080/81 को कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना 2080-06-23
सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्भेक्षण फारम 2080-12-30
अलैची विरुवाको नर्सरी सूचिकृत एव मूल्याङ्कन संबन्धि सूचना 2080-02-09
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन अंङ्क १८, २०८०.०१.०८ Continuous

प्रकाशनहरु

फलफूल नर्सरी व्यवस्थापन (स्थापना तथा संचालन) निर्देशिका, २०८०
कास्की जिल्लाको आ.व २०८०/०८१ को जिल्ला दररेट
बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम
प्रस्ताव ढाँचा फलफूलबाली विकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
प्रस्ताव ढाँचा रैथानेबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
प्रस्ताव ढाँचा आलु तथा तरकारीबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
फलफूल नर्सरी व्यवस्थापन (स्थापना तथा संचालन) निर्देशिका, २०८०
कास्की जिल्लाको आ.व २०८०/०८१ को जिल्ला दररेट
फलफूल, तरकारी तथा नगदेबाली विरुवा नर्सरी/श्रोतकेन्द्र स्थापना संम्बन्धि कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
विज वृद्धि तथा बीउ विजनमा आत्मनिर्भरता कार्यक्रम संबन्धि मापदण्ड 2078
विशेष बाली प्रबर्धन कार्यक्रम संबन्धि मापदण्ड
बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम
प्रस्ताव ढाँचा फलफूलबाली विकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
प्रस्ताव ढाँचा रैथानेबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
प्रस्ताव ढाँचा आलु तथा तरकारीबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण २०७९-८०
आ.व. २०७८-७९ को वार्षिक प्रगति तथा तथ्याङ्क पुस्तिका
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
मकैमा अमेरिकी फौजी किरा (क्षतिको लक्षण तथा रोकथाम)
कृषि डायरी २०७६