Total Notice: 51
आर्थिक वर्ष बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
2080/81 कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन अंङ्क 4१, २०८०/०८1 2080-06-11 Closed !!!
2080/81 कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीको आ.व 2080/81 को कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना 2080-05-24 Closed !!!
2079/80 सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्भेक्षण फारम 2080-04-29 2080-12-30
2079/80 अलैची विरुवाको नर्सरी सूचिकृत एव मूल्याङ्कन संबन्धि सूचना 2080-01-25 Closed !!!
2079/80 कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन अंङ्क १८, २०८०.०१.०८ 2080-01-11 Continuous
2079/80 ग्रामिण पोषण सुरक्षण कार्यक्रमको आवेदक छनौट सम्बन्धि सुचना 2079-12-23 Continuous
2079/80 विभिन्न कार्यक्रममा छनौट भएका आवेदकहरुको नामावली 2079-12-12 Continuous
2079/80 बीउ उत्पादन प्रशोधन भण्डारणमा यन्त्र र मकै बीउको बजारिकरण सहयोगको आवेदन पेश गर्ने सूचना 2079-12-01 Closed !!!
2079/80 कृषि यान्त्रीकरण मर्मत सम्बन्धि तालिमका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा। 2079-12-01 Closed !!!
2079/80 मुल्यसूची पेश गर्ने सम्बन्धमा। 2079-11-15 Closed !!!