कृषि ज्ञान केन्द्र, कास्की

कृषि ज्ञान केन्द्र, कास्की

 


सूचना

बिषय फाईल अन्तिम म्याद
कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीको आ.व 2080/81 को कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना 2080-06-23
सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्भेक्षण फारम 2080-12-30
अलैची विरुवाको नर्सरी सूचिकृत एव मूल्याङ्कन संबन्धि सूचना 2080-02-09
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन अंङ्क १८, २०८०.०१.०८ Continuous
ग्रामिण पोषण सुरक्षण कार्यक्रमको आवेदक छनौट सम्बन्धि सुचना Continuous

प्रकाशनहरु

बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम
प्रस्ताव ढाँचा फलफूलबाली विकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
प्रस्ताव ढाँचा रैथानेबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
प्रस्ताव ढाँचा आलु तथा तरकारीबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
प्रस्ताव ढाँचा आलु उत्पादन प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०८०
प्रस्ताव ढाँचा खाद्यान्वाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
फलफूल, तरकारी तथा नगदेबाली विरुवा नर्सरी/श्रोतकेन्द्र स्थापना संम्बन्धि कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
विज वृद्धि तथा बीउ विजनमा आत्मनिर्भरता कार्यक्रम संबन्धि मापदण्ड 2078
विशेष बाली प्रबर्धन कार्यक्रम संबन्धि मापदण्ड
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७
बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम
प्रस्ताव ढाँचा फलफूलबाली विकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
प्रस्ताव ढाँचा रैथानेबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
प्रस्ताव ढाँचा आलु तथा तरकारीबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण २०७९-८०
आ.व. २०७८-७९ को वार्षिक प्रगति तथा तथ्याङ्क पुस्तिका
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
मकैमा अमेरिकी फौजी किरा (क्षतिको लक्षण तथा रोकथाम)
कृषि डायरी २०७६